ללא שם

הראפר משיקגו מפגיש את חברי הקהילה היצירתית הכלואה באמריקה כדי לבחון את המקרה לביטול בעריכת האורח הדחופה שלה